Skyddat Boende

Kollektvt eller eget boende

Vejbyhem har en väl utvecklad verksamhet avseende skyddat boende för både kvinnor och män. Eftersom behovet av skydd och integritet ser olika ut, kan vi erbjuda såväl gemensamhetsboende som boende i egen lägenhet på skyddad adress.

Vejbyhems kvinnoboende är vårt gemensamhetsboende för enbart kvinnor och barn. Utöver detta boende erbjuder Vejbyhem skyddat boende för kvinnor och män i egen lägenhet för de som önskar eller på annat sätt behöver bo själva.

Gemensamt för våra olika boenden är att de som placeras alltid kan erbjudas ett bra skydd, ett gott psykosocialt stöd samt hjälp med att kartlägga risker och få praktiskt stöd i den fortsatta planeringen.

Mer om Vejbyhems kvinnoboende >>

Mer om skyddat boende i egen lägenhet >>

Stödboende

Psykosocialt och praktiskt stöd

Vejbyhem erbjuder förstärkt stödboende med en individuellt utformad behandlingsplan.

Boendet består av lägenheter som är basmöblerade, det vill säga allt som är nödvändigt för omgående inflyttning. TV och Internet finns i varje lägenhet.

Vejbyhem erbjuder stödinsatser inom de flesta livsområden. Vi arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen.

Mer om boendet >>

Mer om stödinsatserna >>

Familjehemsvård

Att leva i en trygg familj

Vejbyhem erbjuder förstärkt, konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinsatser. Vi riktar oss särskilt till vuxna som behöver socialt stöd och samtidigt har behovet att bo hos en trygg och stabil familj. Klienterna får stöd av Vejbyhems personal. Stödet anpassas individuellt och kan exempelvis innefatta motiverande insatser (MI), återfallspreventiva insatser (ÅP, CRA, Mindfulness) men även praktiskt stöd med ADL och/eller myndighetskontakter och övriga kontakter.

Våra familjehem får regelbunden handledning och utbildning av våra familjehemskonsulenter, detta för att upprätthålla bästa kvalitet och för att säkerställa att klienterna får en så bra vistelse som möjligt i familjehemmet.

Skicka en förfrågan

Vill du placera hos oss eller har du några funderingar? Kontakta oss

Vem kan få stöd av oss?

Vi arbetar för att ge våra klienter en bättre livskvalitet och en meningsfull tillvaro.

Vejbyhem vänder sig till personer med någon form av social problematik och som har behov av sociala omsorgsinsatser eller skydd. Vår personal har bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete. Alla våra insatser syftar till att skapa en bättre tillvaro för de som placeras hos oss. Här är några av de saker du kan få stöd och hjälp med:

Psykosocialt stöd (motiverande samtal, kurativa samtal, återfallsförebyggande samtal)
Skyddat boende i gemensamhetsboende eller i egen bostad
Boende i lägenhet med stödinsatser
Sysselsättning, arbetsträning, funktionsbedömning
Stöd i vardagen

Användbar information

Frågor och svar på vanliga frågeställningar

Hur går en placering till? >>

Läs om hur processen går till när vi tar emot placeringar hos oss på Vejbyhem.

Har ni behandling dygnet runt? >>
Få svar på hur det förstärkta stödboendet är utformad

Jag behöver ett boende akut. Kan jag bo hos er? >>
Få svar på om du endast kan bo hos oss utan särskilda stödinsatser.

Söka jobb hos oss? >>
Har du lämplig utbildning och vill jobba hos oss? Skicka ditt CV och personliga brev.

Fler frågor och svar >>