Vejbyhem VoB erbjuder förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som utformas i individuella insatser. Insatserna sker under dagtid och i kombination med inkvartering i en av våra lägenheter. Personal finns tillgänglig för våra klienter även på kvällar och helger.

Insatserna upprättas vanligtvis i en genomförandeplan och utgår alltid från individens behov. Vi strävar efter att varje klient ska må bra och integreras i samhället på bästa sätt. Därför vill vi erbjuda stöd inom de flesta livsområdena så att våra klienter har en god fysisk och psykisk hälsa, en meningsfull sysselsättning och fritid, samt goda relationer med omgivningen. Målet är att minska den sociala problematiken samt att framhäva personers förmågor och förstärka dem i det sociala sammanhanget.

Vårt arbetssätt präglas av ett professionellt bemötande och vi arbetar utifrån beprövade metoder. Personalen har rätt kompetens och utbildning för att möta komplex, social problematik samt att ständigt ha fokus på förändingsarbete.

Vejbyhem Ligger i Natursköna vejbystrand 

Naturskönt område som bidrar till personlig tillväxt och utveckling. Miljön är avslappnande där våra klienter får tid till eftertanke och reflektion.

Kontakta oss