Vejbyhems boendelösningar

I lägenheterna finns all nödvändig utrustning och möblemang för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in hos oss utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. TV, Internet samt ett startpaket med förbrukningsvaror finns tillgängligt vid inflyttning.

Vejbyhems lägenheter används främst som träningslägenheter eller utslussboende. I träningslägenheterna ligger fokus på att kunna klara av ett eget boende medan man i utslussboendet har lägenheten som en utgångspunkt under tiden som man integreras i samhället. Utöver dessa boendeformer kan Vejbyhem även erbjuda akutboende, tillfälligt boende, skyddat boende, utredningsboende, referensboende eller integrationsboende.