Våra lägenheter ligger i ett naturskönt grönområde utanför Ängelholm, vilket ger möjlighet till personlig rekreation och reflektion. Strand, skogsområden och öppna landskap gör Vejbyhem till en plats där våra klienter i lugn och ro får lov att fokusera på sig själva och fundera över hur de önskar att deras liv utformas.

Stödboendeverksamheten erbjuder bland annat:

Egen, möblerad lägenhet
I lägenheterna finns all nödvändig utrustning och möblemang för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in i våra boenden utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. Även TV, Internet samt ett startpaket förbrukningsvaror finns tillgängligt vid inflyttning.
Olika former av boende
Vejbyhems lägenheter används främst som träningslägenheter eller utslussboende. I träningslägenheterna ligger fokus på att kunna klara av ett eget boende medan man i utslussboendet har lägenheten som en utgångspunkt under tiden som man integreras i samhället. Utöver dessa boendeformer kan Vejbyhem även erbjuda akutboende, tillfälligt boende, skyddat boende, utredningsboende, referensboende eller integrationsboende.
Kontaktmannaskap
Till varje klient finns en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen matchas med klienten redan under bedömningssamtalet med uppdragsgivaren. Tanken med kontaktmannaskapet är att varje klient ska känna att han eller hon har ett fullt psykosocialt och praktiskt stöd under hela placeringen. Kontaktmannens uppdrag består i att samtala med, stödja och motivera klienten till att uppfylla de mål som finns i genomförandeplanen.
Boendespecifika stöd- och behandlingsinsatser
Varje boende har sin egen, individuella handlingsplan under placeringen. Utöver de behandlingsinriktade insatserna kan Vejbyhem även erbjuda en rad olika stödinsatser kopplade till boendet, exempelvis praktiskt stöd, ADL-träning och miljöterapeutiskt arbete.
Dagliga aktiviteter
Vi anpassar sysselsättningen helt efter individens förmåga, behov och önskemål. Vår personal finns tillgänglig för att hitta rätt sysselsättning eller fritidsaktivitet åt våra klienter.