Familjehemsverksamheten

Vejbyhem erbjuder förstärkt, konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinsatser. Vi riktar oss särskilt till vuxna som behöver socialt stöd och samtidigt har behovet att bo hos en trygg och stabil familj. Klienterna får stöd av Vejbyhems personal. Stödet anpassas individuellt och kan exempelvis innefatta motiverande insatser (MI), återfallspreventiva insatser (ÅP, CRA, Mindfulness) men även praktiskt stöd med ADL och/eller myndighetskontakter och övriga kontakter.

Våra familjehem får regelbunden handledning och utbildning av våra familjehemskonsulenter, detta för att upprätthålla bästa kvalitet och för att säkerställa att klienterna får en så bra vistelse som möjligt i familjehemmet.