Skyddat boende för kvinnor, män, par eller familjer – boende i egen lägenhet

Vejbyhem erbjuder skyddat boende i eget boende för de kvinnor, män, par eller familjer som behöver bo själva. Lägenheterna är möblerade och ligger utspridda på olika orter. Vid placering matchar vi rätt boende till klienten. Detta görs i samband med en inledande riskbedömning. Adresserna är väl skyddade och de som placeras hos oss får kvalitativt psykosocialt och praktiskt stöd.

Vi arbetar med att ansöka om skyddade personuppgifter och har löpande riskbedömnings- och riskhanteringssamtal. Likaså gör vi noggranna säkerhetsplaneringar i de flesta situationer. Vi erbjuder även schemalagda samtal med de boende och vi planerar aktiviteter veckovis. Redan inledningsvis under placeringen är vi med och uppmuntrar den/de placerade att tänka och planera för sin framtida boendesituation. Är tanken att återvända till hemkommunen så är vi med i den processen. Om tanken däremot är att flytta till annan kommun/ort så är vi med och uppmuntrar de boende att söka bostad och ordna med praktiska saker inför en framtida flytt. I övrigt ger vi praktisk stöd i eventuella myndighets- och/eller vårdkontakter.