Skyddat boende för kvinnor och män – boende i egen lägenhet

Vejbyhem erbjuder skyddat boende i egen lägenhet för de som önskar eller på annat sätt behöver bo själva. Vi har platser för både kvinnor och män, i vissa fall med medföljande barn. Lägenheterna är möblerade och ligger utspridda på olika orter. Vid placering matchar vi rätt boende till klienten. Detta görs i samband med en inledande riskbedömning. Adresserna är väl skyddade och de som placeras hos oss får dagligt, psykosocialt och praktiskt stöd. Vi erbjuder även hjälp att söka om personlarm direkt till larmcentral för de som behöver.

 

Vi erbjuder schemalagda samtal med de boende och vi planerar aktiviteter veckovis. Redan inledningsvis under placeringen är vi med och uppmuntrar den/de placerade att tänka och planera för sin framtida boendesituation. Är tanken att återvända till hemkommunen så är vi med i den processen. Om tanken däremot är att flytta till annan kommun/ort så är vi med och uppmuntrar de boende att söka bostad och ordna med praktiska saker inför en framtida flytt. I övrigt ger vi praktisk stöd i eventuella myndighets- och/eller vårdkontakter.