Våra boendelösningar för skyddsplaceringar

Vejbyhem har olika boendelösningar för skyddat boende. Eftersom behovet av skydd och integritet ser olika ut, kan vi erbjuda såväl gemensamhetsboende som boende i egen lägenhet eller annan fastighet på skyddad adress. Gemensamt för våra olika boenden är att de som placeras alltid kan erbjudas ett bra skydd i en trygg miljö, ett gott psykosocialt stöd samt hjälp med att kartlägga risker och få praktiskt stöd i den fortsatta planeringen.

Rådgör med oss kring den bästa boendelösningen

Vi har lång och bred erfarenhet av skyddsplaceringar. Är du osäker på vilken boendeform som är mest lämplig, tveka inte att kontakta oss. Tillsammans gör vi en riskanalys och matchar lämpligt boende utifrån den våldsutsattes situation.

Hög personaltäthet
Riskbedömningar
Kontaktperson
Trygghetslarm/Överfallslarm

Eget boende

Eget boende
Självhushåll
Husdjur tillåtna

Gemensamhetsboende

Kollektivt boende
Mat ingår
Skalskydd