Gemensamhetsboende för kvinnor och barn

Vejbyhem har anpassade skyddsboenden för kvinnor, med eller utan medföljande barn. Boendena erbjuder en lugn och harmonisk miljö att känna sig trygg i. Här finns stora möjligheter att återhämta sig och få det stöd som krävs efter att ha varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik.

Våra boenden har stora, rymliga ytor där vi kan erbjuda både familjerum och mindre rum. Fastigheterna ligger väl skyddade och har de säkerhetsåtgärder som krävs för att kvinnorna och barnen som kommer till oss ska känna sig trygga. Skalskydd finns med direktlarm till larmcentral. De placerade erbjuds även trygghetslarm/överfallslarm vid behov. Verksamheten är väl strukturerad och ger stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn. Vi hjälper till i processen med förskola och skola för barn, sysselsättning för vuxna samt stöd i myndighetskontakter och bostadssök.

Vid en placering hos oss har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar i form av PATRIARK, SARA eller FREDA. Därefter fokuserar vi på att kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt, psykosocialt stöd. Detta gör vi, dels genom att informera om risker m.m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana samtal för var och en av de placerade kvinnorna.