Kollektivt eller eget boende

Vejbyhem har en väl utvecklad verksamhet avseende skyddat boende för både kvinnor och män. Vi har ett flertal olika boendelösningar och tar emot de flesta målgrupper.

Psykosocialt och praktiskt stöd

Vejbyhem erbjuder förstärkt stödboende med en individuellt utformad behandlingsplan. Stödet innefattar kvalitativa, psykosociala och praktiska stödinsatser inom de flesta livsområden.

Vem kan få stöd av oss?

Vi arbetar för att ge våra klienter en bättre livskvalitet och en meningsfull tillvaro.

Vejbyhem vänder sig till personer med någon form av social problematik och som har behov av sociala omsorgsinsatser eller skydd. Vår personal har bred kunskap och lång erfarenhet av socialt arbete. Alla våra insatser syftar till att skapa en bättre tillvaro för de som placeras hos oss. Här är några av de saker du kan få stöd och hjälp med:

Psykosocialt stöd (motiverande samtal, kurativa samtal, återfallsförebyggande samtal)
Skyddat boende i gemensamhetsboende eller i egen bostad
Boende i lägenhet med stödinsatser
Sysselsättning, arbetsträning, funktionsbedömning
Stöd i vardagen

Användbar information

Frågor och svar på vanliga frågeställningar

Hur går en placering till? >>

Läs om hur processen går till när vi tar emot placeringar hos oss på Vejbyhem.

Har ni behandling dygnet runt? >>
Få svar på hur det förstärkta stödboendet är utformad

Jag behöver ett boende akut. Kan jag bo hos er? >>
Få svar på om du endast kan bo hos oss utan särskilda stödinsatser.

Söka jobb hos oss? >>
Har du lämplig utbildning och vill jobba hos oss? Skicka ditt CV och personliga brev.

Fler frågor och svar >>

BEHÖVER DU PLACERA?

Vi har lediga platser.
RING 010 70 60 350

ÖVRIGA FRÅGOR
info@vejbyhem.se