Under en hel förmiddag har arbetsgruppen lärt sig HLR. Save Life har gett oss ett inspirerande och roligt sätt att inhämta viktig kunskap för akuta lägen i både arbetet och vardagslivet!

Vi har övat praktiskt på betydelsen av att SE, LYSSNA, KÄNNA för att säkerställa om en person är vid medvetande. Att starta kompressioner innan man använder Defibrillator och mycket mer. Vi har fått genomgång hur man gör HLR på mindre barn 0-1 år och 1 år upp till puberteten.

Tack Save Life som har skapat ett bra innehåll utifrån det behov vi har på Vejbyhem! Fantastiska medarbetare på Vejbyhem, tack till er!