Familjehemsverksamheten

Vejbyhem erbjuder förstärkt, konsulentstödd familjehemsvård. Vi riktar oss till barn, unga och vuxna som behöver socialt stöd och samtidigt har behovet att bo hos en trygg och stabil familj.

Våra familjehem utreds noga och får regelbunden handledning och utbildning av våra familjehemskonsulenter. Detta för att upprätthålla bästa kvalitet och för att säkerställa att klienterna får en så bra vistelse som möjligt i familjehemmet. För barn som placeras i familjehemmen läggs stor vikt vid anknytning och trygghet. Därför har våra familjehemskonsulenter en tät kontakt med familjehemmen och handleder dem i deras vardag.

För unga vuxna eller vuxna som är placerade i familjehem är anknytning också en viktig del. Utöver detta kan målgruppen även få extra stöd av Vejbyhems personal beroende på om det finns annan problematik hos klienten, exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Stödet anpassas då individuellt och kan då innefatta motiverande insatser (MI), återfallspreventiva insatser (ÅP, CRA, Mindfulness) men även praktiskt stöd med ADL och/eller myndighetskontakter och övriga kontakter.