Vejbyhem VoB

Vejbyhem erbjuder förstärkt psykosocialt och praktiskt stöd som utformas i individuella insatser. Insatserna sker under dagtid och i kombination med inkvartering i en av våra lägenheter. Personal finns tillgänglig för våra klienter även på kvällar och helger.

Insatserna upprättas vanligtvis i en genomförandeplan och utgår alltid från individens behov. Vi strävar efter att varje klient ska må bra och integreras i samhället på bästa sätt. Därför vill vi erbjuda stöd inom de flesta livsområdena så att våra klienter har en god fysisk och psykisk hälsa, en meningsfull sysselsättning och fritid, samt goda relationer med omgivningen. Målet är att minska den sociala problematiken samt att framhäva personers förmågor och förstärka dem i det sociala sammanhanget.

Vårt arbetssätt präglas av ett professionellt bemötande och vi arbetar utifrån beprövade metoder. Personalen har rätt kompetens och utbildning för att möta komplex, social problematik samt att ständigt ha fokus på förändringsarbete.

Flexibilitet
Vårt flexibla arbetssätt gör att vi löser de flesta situationer som uppkommer. Vi ser individuella behov tidigt och skapar kreativa och sunda lösningar med hög tillgänglighet.
Engagemang
Vi skapar förtroende, tillit och trygghet genom hög närvaro, kvalitativt stöd samt god kommunikation under klientarbetet. Genom ett stort engagemang och bra relationer skapas ett gott samarbete.
Omsorg
En välmående organisation och välmående klienter är viktigt för oss. Därför arbetar vi för att vår personal ska må bra och kunna ge rätt insatser med god kvalitet till våra klienter.

Vårt team

Vejbyhems personal består av ett team med socionomer, boendestödjare,  samtalsterapeuter samt behandlingspedagog och arbetskonsulent. Till verksamheten har vi även konsulttjänster kopplade till oss och vi har upprättat goda samarbetskontakter med olika myndigheter och andra instanser.

Metoder och arbetssätt som personalen använder sig av är väl beprövade och välkända i branschen. Tillsammans har teamet lång erfarenhet inom socialt arbete, allt från myndighetsutövning till behandlingsarbete och boendestöd. Det finns en bred erfarenhet och gedigen kunskap avseende olika målgrupper, vilket gör att vi kan upprätta individuellt utformade insatser till de flesta.

Vill du arbeta med oss? Vi söker kvalificerad personal inom socialt arbete till vårt team. Skicka ditt CV och ditt personliga brev till

info@vejbyhem.se