För vem?

Vejbyhem erbjuder skyddat boende i eget boende för de kvinnor, män, par eller familjer som behöver bo själva. Detta är ett alternativ för de som inte kan eller vill bo i något av våra gemensamhetsboenden.

Hur går placeringen till?

Lägenheterna är möblerade och ligger utspridda på olika orter. Vid placering matchar vi rätt boende till klienten. Detta görs i samband med en inledande riskbedömning. Adresserna är väl skyddade och de som placeras hos oss får kvalitativt psykosocialt och praktiskt stöd.

Vilket stöd och vilka insatser erbjuds?

Vi vill att de som söker skydd och insatser genom oss ska kunna få leva i en så trygg tillvaro som möjligt. Stor vikt läggs på insatser som avser säkerhetstänkande och riskhantering. Detta för att minska risken för att bli utsatt för ytterligare hot, våld, förföljelser eller kränkningar i framtiden. Även stödsamtal och praktisk planering för framtiden är ett viktigt stöd som vi erbjuder alla som bor hos oss. Här är några av de insatser som erbjuds när man är placerad hos oss:

Vi hjälper till i processen att ansöka om skyddade personuppgifter.
Vi utför riskbedömningar (FREDA, SARA, PATRIARK) både inledningsvis och löpande under placeringen.
Vi gör noggranna säkerhetsplaneringar och håller säkerhetssamtal.
Vi har inbokade stödsamtal och riskhanteringssamtal, även med tolk när det behövs.
Vi planerar aktiviteter för vuxna och barn.
Vi ser till barnperspektivet för medföljande barn. Det innefattar exempelvis stimulans, samtal och aktiviteter.
Praktiskt stöd – bostadssökande, myndighetskontakter, vårdkontakter och framtidsplanering.
Vi arbetar aktivt för att få ut klienten i någon form av sysselsättning.