Våra boendelösningar för skyddat boende

Vejbyhem har olika boendelösningar för skyddat boende. Eftersom behovet av skydd och integritet ser olika ut, kan vi erbjuda såväl gemensamhetsboende som boende i egen lägenhet eller annan fastighet på skyddad adress. Gemensamt för våra olika boenden är att de som placeras alltid kan erbjudas ett bra skydd i en trygg miljö, ett gott psykosocialt stöd samt hjälp med att kartlägga risker och få praktiskt stöd i den fortsatta planeringen. Då flertalet skyddsärenden är akuta har vi förberett detta genom att ha boenden som är möblerade och klara för inflyttning.

Rådgör med oss kring den bästa boendelösningen

Vi har lång och bred erfarenhet av skyddsplaceringar. Är du osäker på vilken boendeform som är mest lämplig, tveka inte att kontakta oss. Tillsammans gör vi en riskanalys och matchar lämpligt boende utifrån den våldsutsattes hotbild och aktuell situation.
I samband med en placeringsförfrågan görs även en uppskattning kring vilket stödbehov som finns för den eller de som ska placeras. Behovet av praktiskt och psykosocialt stöd ser väldigt olikt ut beroende på vem som placeras hos oss. Utöver behovet av skyddsinsatser och säkerhetsplaneringar har vi erfarit en mängd individuella behov hos de som har placerats hos oss, exempelvis samtalsstöd, externa vårdkontakter, integrationsarbete, ekonomisk planering, stöd i rättsprocesser, kontakt med myndigheter och bostadssökande. Vissa klarar av detta på egen hand, medan andra behöver ett större stöd och mer kontakt med Vejbyhems personal. Vissa processer kräver dagligt arbete tillsammans med personal och då kan till exempel ett gemensamhetsboende där personal finns på plats vara att föredra. Andra kanske har ett större behov av självständighet och vill bo i egen lägenhet och själv kunna avgöra när det behövs psykosocialt och praktiskt stöd från personalen.

skyddat boende

Vilka skillnader finns att bo i skydd på ett gemensamhetsboende respektive att bo i egen lägenhet?

I stort sett skiljer sig inte insatserna nämnvärt utifrån de olika boendealternativen. Vi arbetar med skyddsinsatser, riskbedömningar och säkerhetsplaneringar med samtliga klienter. Vi erbjuder därutöver individuella stödinsatser enligt upprättad vårdplan och genomförandeplan. Personal finns tillgänglig dygnet runt för alla våra skyddssökande, med skillnaden att personalen har sitt kontor på gemensamhetsboendet och på så sätt finns mer tillgänglig för de boende. Bor man i egen lägenhet så upprättar man istället en planering tillsammans med kontaktpersonen om hur kontaktfrekvensen ser ut och när insatserna ska genomföras.
På gemensamhetsboendet ingår mat och gemensam handling sker en gång i veckan. Här planerar man också gemensamma aktiviteter för både vuxna och barn. Bor man i egen lägenhet är det självhushållning som gäller och individuella aktiviteter kan planeras in på egen hand eller tillsammans med kontaktpersonen.

En del klienter som kommer till oss har husdjur med sig. Husdjur tillåts i vissa av våra boenden medan andra boenden är djurfria. Inför placering upprättar vi ett särskilt djurkontrakt där ansvarsbiten kring skötsel med mera tas upp.

Det kan även finnas individuella anledningar till varför man väljer att bo själv eller gemensamt med andra våldsutsatta. Vissa personer är vana vid eller önskar mer självständighet medans andra känner större trygghet av att ha andra personer eller personal omkring sig.