För vem?

Vejbyhem har anpassade skyddsboenden för kvinnor, med eller utan medföljande barn. Boendet är till för dig som har varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik.

Vad innebär gemensamhetsboende?

I gemensamhetsboendet bor du tillsammans med andra som också behöver tillfälliga skyddsboenden. Boendena erbjuder en lugn och harmonisk miljö att känna sig trygg i. Här finns stora möjligheter att återhämta sig och få det stöd som krävs efter att ha varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad problematik. Våra boenden har stora, rymliga ytor där vi kan erbjuda både familjerum och mindre rum. Fastigheterna ligger väl skyddade och har de säkerhetsåtgärder som krävs för att kvinnorna och barnen som kommer till oss ska känna sig trygga. Skalskydd finns med direktlarm till larmcentral. De placerade erbjuds även trygghetslarm/överfallslarm vid behov.

Vilket stöd och vilka insatser erbjuds?

Vårt mål är att alla de kvinnor som kommer till vårt boende ska hitta en trygg och fungerande vardag utan hot och våld, samt planera för en trygg framtid efter vistelsen hos oss. För att uppnå detta erbjuder vi våra skyddsplacerade följande insatser:

Vi hjälper till att ansöka om skyddade personuppgifter.
Vi utför riskbedömningar (FREDA, SARA, PATRIARK) både inledningsvis och löpande under placeringen.
Vi gör noggranna säkerhetsplaneringar och håller säkerhetssamtal.
Vi har inbokade stödsamtal och riskhanteringssamtal, även med tolk när det behövs.
Hög personaltäthet
Stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn.
Praktiskt stöd – bostadssökande, myndighetskontakter, vårdkontakter och framtidsplanering.
Vi ser till barnperspektivet för medföljande barn. Det innefattar exempelvis att de erbjuds stimulans, samtal och aktiviteter.

Verksamheten är väl strukturerad och ger stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn. Vi hjälper till i processen med förskola och skola för barn, sysselsättning för vuxna samt stöd i myndighetskontakter och bostadssök.

Vid en placering hos oss har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar i form av PATRIARK, SARA eller FREDA. Därefter fokuserar vi på att kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt, psykosocialt stöd. Detta gör vi, dels genom att informera om risker m.m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana samtal för var och en av de placerade kvinnorna.