Vejbyhems stödboenden

Kärnan i vår stödboendeverksamhet består av ett ständigt, miljöterapeutiskt arbete där personalen uppmanar klienterna till socialt samspel, samhällsintegration, ADL-träning, relationsskapande, ansvarstagande och annan social, psykisk eller fysisk färdighetsträning. Målet med såväl de psykosociala samtalen som det miljöterapeutiska arbetet är att klienterna ska stärka sitt självförtroende samt kunna få insikt i hur nya val, värderingar, handlanden och upplevelser kan omforma ens liv på ett positivt sätt. Vejbyhem erbjuder olika boendeformer, vilket betyder att vi kan anpassa våra insatser utifrån varje individs behov. De boendeformer vi erbjuder är:

Träningslägenhet
Utslussboende
Förstärkt stödboende
Akutboende
Utredningsboende
Referensboende

Våra stödboenden består av lägenheter eller hus som är basmöblerade där all nödvändig utrustning och möblemang finns för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in hos oss utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. TV, Internet samt ett startpaket med förbrukningsvaror finns tillgängligt vid inflyttning.

Insatser som erbjuds

Vi arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen. Vi anpassar våra insatser utifrån varje individs behov för att våra klienter ska få det stöd som krävs för att senare kunna leva ett självständigt liv. De insatser vi erbjuder är exempelvis:

Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Miljöterapi / ADL-träning
Sysselsättning/Fritid
Kontaktmannaskap
Stöd i myndighetskontakter
Motiverande samtal (MI)
Återfallspreventiva samtal (ÅP)
Kognitiv färdighetsträning (CRA)
Nätverksarbete
Kartläggning (ASI/AUDIT/DUDIT)
Mindfulness/Meditation