Sysselsättning

Den strukturerade sysselsättningen kan se olika ut beroende på individens egna förmåga. För vissa kan sysselsättningen innebära socialt samspel och gemensamma aktiviteter med andra klienter. Andra kanske har tidigare arbetslivserfarenhet och är redo för praktik eller anställning. Vejbyhem bistår med underlag till fysiska och/eller psykiska funktionsbedömningar avseende arbetsförmåga och det går även bra att arbetsträna genom vår försorg. 

Sysselsättningen vänder sig till dig som är på väg att bli missbruksfri eller redan har brutit ett missbruk och vill ha ett fortsatt stöd i ett nyktert liv, till dig som har hamnat i någon form av utanförskap, till dig som vill att någon lyssnar på dig och ser dig eller till dig som på något sätt vill förbättra din livssituation genom att få en meningsfull vardag.

Vejbyhems målsättning är att sträva efter och stimulera till förändring hos klienten. Detta genom att bryta gamla invanda mönster, stärka självförtroendet samt att våga möta nya, sunda utmaningar i livet. Vi vet att sysselsättning är en del i en sund och meningsfull vardag. Därför erbjuder vi ett extra förstärkt stöd när det gäller sysselsättning för våra klienter.

I sysselsättningen kan vi erbjuda gemenskap, stöd, struktur i vardagen, arbetsträning samt temaföreläsningar (exempelvis regler och förberedelser inför arbetslivet, skuldsanering, skriva CV, söka arbete m.m).

Vejbyhem har även tillgång till en loppisverksamhet där vi samlar in och säljer allt från prylar till möbler och kläder. Dessutom hjälper vi till med flyttning, röjning, städning, frakt till tippen och liknande arbetsuppgifter.

Efter bedömning finns det möjlighet att påbörja en praktik för arbetsträning. Praktikplatserna har olika inriktning beroende på klientens intresseprofil. Praktiken kan ses som ett första steg ut i en praktik eller anställning på den öppna arbetsmarknaden.