Vejbyhems jourboende

Vejbyhem erbjuder akutboende vid akut hemlöshet eller vid särskilda händelser där någon tvingas lämna sitt hem och där ett temporärt boende behövs. En sådan situation kan uppstå när som helst under dygnet. Oftast sker placeringar under kontorstid efter beslut från myndigheten, men vi har även beredskap för placering ifall socialjour eller polis kontaktar oss för placering efter ordinarie arbetstid. En placering hos oss beviljas i samtliga fall av en placerande myndighet, exempelvis socialtjänsten. I de flesta fall är vår personal behjälpliga med transport i samband med en placering.

Hur ser ett akutboende ut?

Våra akutboende består av lägenheter eller hus som är basmöblerade där all nödvändig utrustning och möblemang finns för en fungerande vardag. En person som är i behov av boende och stöd ska kunna flytta in hos oss utan att behöva tänka på att införskaffa möbler och annan utrustning. TV, Internet samt ett startpaket med förbrukningsvaror finns tillgängligt vid inflyttning.

Vad händer efter att man har placerats i ett akutboende?

När en person placeras akut i ett av våra boenden så görs inledningsvis en bedömning kring behovet av de kortsiktiga insatserna. Boendesituationen är oftast första prioritet men även andra stödinsatser kan vara viktiga i det inledande skedet. En person som plötsligt har behövt lämna sitt boende eller akut söker ett annat boendealternativ lägger främst vikt på att lösa boendefrågan. Dock kan en rad bakomliggande orsaker också spela in vilket kan vara avgörande för att boendesituationen ska kunna lösas, exempelvis tidigare boendesituation, ekonomi, hotbild, missbruk eller personliga relationer. Vejbyhem arbetar utifrån beprövade metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiskt stöd i vardagen. Vi anpassar våra insatser utifrån varje individs behov för att våra klienter ska få det stöd som krävs för att senare kunna leva ett självständigt liv. Därav är det viktigt att vi skapar oss en bild av den placerades aktuella situation, försöker kartlägga vilka behov som finns samt utreda vilka resurser har själv kontra vilket stöd som behövs utifrån.

Inledningsvis kartlägger vi den placerades aktuella situation i syfte att skapa oss en uppfattning kring hur det ser ut i personens liv. Det finns också en historisk bakgrund som är viktig att ta del av för att kunna förstå aktuell situation, exempelvis tidigare hemlöshet eller liknande insatser. Viktigt är också att klargöra vad den placerade själv är förmögen till att göra för att ordna upp sin situation jämfört med vilket stöd personen behöver från oss. Här sker en löpande dialog mellan den placerade klienten, uppdragsgivaren och oss på Vejbyhem.

Målet med en akutplacering är att den placerade ska finna en lösning kring boendefrågan och bli självständig. Om placeringen skulle förutses pågå ett tag i Vejbyhems regi så upprättas en genomförandeplan där tydliga mål skrivs ner i ett dokument och följs upp under placeringstiden. Det långvariga målet är dock att den placerade klienten ska bli självständig och kunna få ett eget boende. Personal från Vejbyhem är med under hela placeringsprocessen där bostadssök är något som ingår i de flestas genomförandeplan. Hur väl klienten lyckas få ett eget boende beror helt på klientens förutsättningar. Personal hjälper dock till att söka olika boendealternativ tillsammans med klienten.

Vejbyhem kan ibland även stå som referens till olika hyresvärdar för tiden då klienten bott i ett av Vejbyhems boenden. Ibland tar Vejbyhem hjälp av egna kontakter med hyresvärdar som kan tänkas ha lediga hyresobjekt och ibland löses detta med hjälp av utslussning med garantibostad, där klienten under en period får visa på god skötsamhet innan klienten får ett förstahandskontrakt.